Cursuri de zi 2022-2023

De ce să devii Tehnician Horticultor?

La finalul clasei a XII-a se obține certificatul de calificare a competențelor profesionale: Tehnician Horticultor.

După absolvire vei putea să:

 ⇒ Organizezi lucrările în horticultură, legumicultură, pomicultură, viticultură;

 ⇒ Amenajezi spațiile verzi;

 ⇒ Organizezi lucrările de mecanizare din exploatația agricolă.

Vei putea ocupa un post de:

 ⇒ Consultant în agricultură, silvicultură, pescuit ( agent agricol);

 ⇒ Tehnician în domeniul agriculturii (tehnician pedolog);

 ⇒ Agricultor și lucrător calificat în grădinărit, horticultură și pepiniere (fermier în horticultură);

 ⇒ Controlor de calitate și degustător de băuturi;

 ⇒ Operator la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare (vinificator pivnicer).

Ca absolvent poți urma cursurile universitare de specialitate la:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

De ce să devii Tehnician în Agroturism.

La finalul clasei a XII-a se poate obține certificatul de calificare a competențelor profesionale nivel 4 – Tehnician în agroturism.
Ca tehnician în agroturism vei lucra în cadrul pensiunilor agroturistice montane și vei lucra terenul agricol.

În timpul anilor de studii, vei învața să:

 ⇒ Organizezi şi planifici activităţile dintr-o pensiune turistică

 ⇒ Amenajezi structurile de primire turistică conform standardelor în vigoare

 ⇒ Oferi servicii turistice de calitate și comunici eficient cu turiştii

 ⇒ Promovezi imaginea pensiunii şi tradiţiile specifice zonei

 ⇒ Coordonezi activităţi din ferma agroturistică (cultivarea plantelor, creşterea animalelor, protecţia mediului, obţinerea produselor tradiţionale).

Avantaje:

 • Parcurgi un program de studiu care-ți oferă o pregătire dublă (specifică agriculturii, dar și turismului);
 • Efectuezi instruirea practică în pensiuni turistice, agroturistice și restaurante;
 • Participi la târguri și expoziții de profil – târguri tradiționale;
 • Cursuri de conducere pentru tractor rutier și categoria B.

 

La locul de muncă, poți avea următoarele îndatoriri:

 • Să organizezi și să planifici în pensiune, serviciile turistice specifice de bază și suplimentare pentru clienți în funcție de cerințele acestora (servicii de cazare, alimentatie, agrement);
 • Să întocmești documente de evidență contabilă;
 • Să aplici legislația în vigoare și reglementările  privind igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Să promovezi produsul turistic și specificul local;
 • Să coordonezi activități de cultivare a plantelor și creșterea animalelor, utilizând tehnologii mecanizate;
 • Să amenajezi structurile de primire turistică conform standardelor în vigoare;
 • Să coordonezi activităţi din ferma agroturistică (cultivarea plantelor, creşterea animalelor, protecţia mediului, obţinerea produselor tradiţionale).

Ce job poți avea?

 ⇒ Tehnician în pensiuni turistice şi agroturistice;

 ⇒ Administrator pensiune turistică rurală și urbană;

 ⇒ Agent în centre de informare turistică;

 ⇒ Organizator activitate turism;

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, îți poți găsi un loc de muncă sau îți poți continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

De ce să devii Tehnician Veterinar?

La finalul clasei a XII-a vei obține certificatul de calificare care atestă competențele profesionale pentru meseria de Tehnician Veterinar.

Competențe dobândite:

 ⇒ Vei asista medicul veterinar în timpul examinării și în timpul operațiilor chirurgicale efectuate;

 ⇒ Vei examina starea de sănătate a animalelor domestice mici (câini, pisici, porci de Guineea, etc) sau pe cea a animalelor mari (cai, vaci , porci);

 ⇒ Vei diagnostica bolile;

 ⇒ Vei vaccina animalele;

 ⇒ Vei supraveghea fertilizarea animalelor;

 ⇒ Vei ajuta la naștere în cazul animalelor mari (vaci, iepe, etc.);

 ⇒ Vei da sfaturi cu privire la creșterea animalelor;

 ⇒ Vei presta activități care să asigure funcționarea în bune condiții a unui cabinet veterinar (administrație, comanda medicamentelor și a altor materiale medicale, a instrumentelor și a echipamentului medical).

Ca absolvent poți urma cursurile universitare de specialitate la:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

De ce să devii Tehnician în Activități Economice?

La finalul clasei a XII-a poți obține certificatul de calificare, a competențelor profesionale: Tehnician în Activități Economice.

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează:

 ⇒ Să organizezi contabilitatea unei firme;

 ⇒ Să utilizezi programe informatice de contabilitate;

 ⇒ Să întocmești situații financiare și statistice;

 ⇒ Să utilizezi bilanțul contabil pentru informarea, analiza și previzionarea activităților prin calculul pricipalilor indicatori economico-financiari;

 ⇒ Să identifici cele mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea activității unei firme;

 ⇒ Să identifici oportunitățile de piață;

 ⇒ Să realizezi oferte de mărfuri conform nevoilor și cerințelor consumatorilor;

 ⇒ Să cunoști marketingul afacerii;

 ⇒ Să comunici eficient cu clienții;

 ⇒ Să stăpânești tehnici de negociere în afaceri;

 ⇒ Să-ți dezvolți abilitățile antreprenoriale.

După ce ai parcurs această calificare, poți viza una dintre următoarele meserii:

 ⇒ Funcționar economic, funcționar în activițăți comerciale;

 ⇒ Inspector taxe și impozite, referent, contabil;

 ⇒ Agent asigurare, agent comercial; calculator devize;

 ⇒ Operator devize, calculator preț cost, casier.

Continuarea demersului profesional prin studii superioare universitare:

 ⇒ Contabilitate și informatică de gestiune;

 ⇒ Economie și afaceri internaționale;

 ⇒ Economia comerțului turismului și serviciilor;

 ⇒ Finanțe-bănci;

 ⇒ Informatică economică;

 ⇒ Economie generală și comunicare economică;

 ⇒ Management;

 ⇒ Drept.

După ce finalizează clasa a XII-a la profilul servicii din cadrul colegiului nostru ai, totodată, posibilitatea de a urma o facultate, fie în țară, fie în străinătate, într-unul dintre domeniile: economie, turism, comerț sau servicii.

De ce să devii Tehnician în Administraţie

La finalul clasei a XII-a poţi să obţii certificatul de calificare a competenţelor profesionale, nivel 4 de calificare: Tehnician în administraţie.

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează:

 ⇒ Să fii promotorul imaginii instituţiei sau firmei la care lucrezi;

 ⇒ Să desfăşori activităţi cu publicul;

 ⇒ Să organizezi protocolul pentru diferite evenimente;

 ⇒ Să gestionezi corespondenţa insituţiilor sau a firmei;

 ⇒ Să identifici cele mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea activității unei firme;

 ⇒ Să întocmeşti situaţii administrativ-financiare;

 ⇒ Să consiliezi directorul în activităţile sale;

 ⇒ Să utilizezi calculatorul în activităţile de birou.

Ce job poţi avea?

 ⇒ Secretar sau asistent manager;

 ⇒ Referent specialitate;

 ⇒ Funcţionar administrativ;

 ⇒ Funcţionar în serviciul cu publicul;

 ⇒ Operator la ghişeu;

 ⇒ Funcţionar în serviciile de informare.

Evoluţia în carieră

 ⇒ Învăţământ postliceal – calificările: asistent de gestiune, funcţionar bancar, agent fiscal, agent vamal.

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Ştiinţe Economice, specializările: Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe bănci, Informatică economică, Management, Marketing.

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială

De ce să devii Tehnician în Gastronomie?

La finalul clasei a XII-a poți obține certificatului de calificare a competențelor profesionale nivel 4: Tehnician în Gastronomie.

Ca elev, vei lucra în bucătăriile din cadrul restaurantelor, hotelurilor, barurilor, snack-barurilor, cafenelor, spitalelor, cantinelor, etc.

La locul de muncă, ca tehnician în gastronomie poți avea următoarele îndatoriri:

 ⇒ Să determini prețul pentru mâncare gătită;

 ⇒ Să stabilești meniul;

 ⇒ Să comanzi, să recepționezi și să verifici ingredientele care intră în compoziția preparatelor culinare;

 ⇒ Să pregătești mâncarea în conformitate cu rețetele date;

 ⇒ Să aranjezi cât mai estetic mâncarea în farfurie , înainte de a fi servită;

 ⇒ Să servești mâncarea (uneori);

 ⇒ Să propui rețete proprii;

 ⇒ Să te documenteze și să propui noi rețete din gastronomia universală.

Vei fi încurajat să îți deschizi propria afacere, prin firme de exercițiu, în cadrul căreia vei învăța să:

 ⇒ Desfășori activități specifice unei companii din sectorul serviciilor;

 ⇒ Să pui la cale strategii;

 ⇒ Să elaborezi oferta de produse și servicii a întreprinderii;

 ⇒ Să ții evidența contabilă;

 ⇒ Să determini eficiența economico-financiară a firmei.

După ce finalizează clasa a XII-a la profilul servicii din cadrul colegiului nostru ai, totodată, posibilitatea de a urma o facultate, fie în țară, fie în străinătate, într-unul dintre domeniile: economie, turism, comerț sau servicii.

De ce să devii Tehnician în Turism?

Tehnicianul în turism promovează şi vinde programe şi servicii turistice, planifică şi organizează servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă solicitările şi reclamaţiile, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale.

Dobândirea calificării se realizează prin:

 ⇒ Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.

 ⇒ Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.

 ⇒ Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Ocupaţii COR ce pot fi practicate:

 ⇒ 422102 Agent de turism
 ⇒ 422103 Agent de turism tour-operator
 ⇒ 422104 Agent de transport turistic intern
 ⇒ 422106 Agent de asistenţă turistică
 ⇒ 511314 Organizator activitate turism (studii medii).