Cursuri de zi 2024-2025

De ce să devii Tehnician în Agroturism.

La finalul clasei a XII-a se poate obține certificatul de calificare a competențelor profesionale nivel 4 – Tehnician în agroturism.
Ca tehnician în agroturism vei lucra în cadrul pensiunilor agroturistice montane și vei lucra terenul agricol.

În timpul anilor de studii, vei învața să:

 ⇒ Organizezi şi planifici activităţile dintr-o pensiune turistică

 ⇒ Amenajezi structurile de primire turistică conform standardelor în vigoare

 ⇒ Oferi servicii turistice de calitate și comunici eficient cu turiştii

 ⇒ Promovezi imaginea pensiunii şi tradiţiile specifice zonei

 ⇒ Coordonezi activităţi din ferma agroturistică (cultivarea plantelor, creşterea animalelor, protecţia mediului, obţinerea produselor tradiţionale).

Avantaje:

 • Parcurgi un program de studiu care-ți oferă o pregătire dublă (specifică agriculturii, dar și turismului);
 • Efectuezi instruirea practică în pensiuni turistice, agroturistice și restaurante;
 • Participi la târguri și expoziții de profil – târguri tradiționale;
 • Cursuri de conducere pentru tractor rutier și categoria B.

 

La locul de muncă, poți avea următoarele îndatoriri:

 • Să organizezi și să planifici în pensiune, serviciile turistice specifice de bază și suplimentare pentru clienți în funcție de cerințele acestora (servicii de cazare, alimentatie, agrement);
 • Să întocmești documente de evidență contabilă;
 • Să aplici legislația în vigoare și reglementările  privind igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Să promovezi produsul turistic și specificul local;
 • Să coordonezi activități de cultivare a plantelor și creșterea animalelor, utilizând tehnologii mecanizate;
 • Să amenajezi structurile de primire turistică conform standardelor în vigoare;
 • Să coordonezi activităţi din ferma agroturistică (cultivarea plantelor, creşterea animalelor, protecţia mediului, obţinerea produselor tradiţionale).

Ce job poți avea?

 ⇒ Tehnician în pensiuni turistice şi agroturistice;

 ⇒ Administrator pensiune turistică rurală și urbană;

 ⇒ Agent în centre de informare turistică;

 ⇒ Organizator activitate turism;

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, îți poți găsi un loc de muncă sau îți poți continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

De ce să devii Tehnician Veterinar?

Calificarea Tehnician veterinar asigură dobândirea deprinderilor, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare creşterii şi menţinerii stării de sănătate a animalelor domestice, întocmirii documentelor de evidenţă economică, aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, reyolvării problemelor specifice locului de muncă, dezvoltându- şi capacitatea de a lua decizii, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii.

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Ocupaţii COR ce pot fi practicate:

 ⇒ 324002 Asistent veterinar;

 ⇒ 324001 Agent veterinar;

 ⇒ 324004 Tehnician veterinar.

Ca absolvent poți urma cursurile universitare de specialitate la:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

De ce să devii Tehnician în Administraţie

La finalul clasei a XII-a poţi să obţii certificatul de calificare a competenţelor profesionale, nivel 4 de calificare: Tehnician în administraţie.

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează:

 ⇒ Să fii promotorul imaginii instituţiei sau firmei la care lucrezi;

 ⇒ Să desfăşori activităţi cu publicul;

 ⇒ Să organizezi protocolul pentru diferite evenimente;

 ⇒ Să gestionezi corespondenţa insituţiilor sau a firmei;

 ⇒ Să întocmeşti situaţii administrativ-financiare;

 ⇒ Să consiliezi directorul în activităţile sale;

 ⇒ Să utilizezi calculatorul în activităţile de birou.

Ce job poţi avea?

 ⇒ Secretar sau asistent manager;

 ⇒ Referent specialitate;

 ⇒ Funcţionar administrativ;

 ⇒ Funcţionar în serviciul cu publicul;

 ⇒ Operator la ghişeu;

 ⇒ Funcţionar în serviciile de informare.

Evoluţia în carieră

 ⇒ Învăţământ postliceal – calificările: asistent de gestiune, funcţionar bancar, agent fiscal, agent vamal.

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Ştiinţe Economice, specializările: Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe bănci, Informatică economică, Management, Marketing.

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 ⇒ Învăţământ superior – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială

Tehnician pentru Animale de Companie.?

La finalul clasei a XII-a se obţine certificatul de calificare a competenţelor profesionale, nivel 4 de calificare: Tehnician pentru Animale de Companie.

Desfăşurarea activităţilor în cabinetul veterinar, competenţe dobândite după absolvire:

 ⇒ Asistă medicul veterinar în timpul examinării şi în timpul operaţiilor chirurgicale efectuate;

 ⇒ Examinează starea de sănătate a animalelor domestice mici (câini, pisici, porci de Guineea, etc)

 ⇒ Diagnostichează bolile;

 ⇒ Vaccinează animalele;

 ⇒ Supraveghează fertilizarea animalelor; 

Consiliază cu privire la creşterea animalelor;

Prestează activităţi care să asigure funcţionarea în bune condiţii a unui cabinet veterinar (adiministraţie, comanda medicamentelor şi a altor materiale medicale, a instrumentarului, etc)

Colegiul nostru încheie parteneriate de practică cu operatori economici, în acest caz, cabinete veterinare, stagiile de practică având un rol important în buna formare a elevilor noștri în meseria pentru care se pregătesc, ea desfășurându-se la cele mai înalte standarde și fiind o reprezentare fidelă a meseriei alese. Pentru specializarea Tehnician pentru Animale de Companie, ca elev, vei lucra în cadrul unuia dintre cabinetele de medicină veterinară, pe care le avem ca parteneri, alături de medici veterinari pregătiți, dispuși să te ajute să devii un bun profesionist.

Cabinetele cu care avem contract sunt:

 ⇒ S.C. Aviației Vet

 ⇒ S.C. Aviației Vet

 ⇒ Cabinet individual Cușai Dan

 ⇒ S.C.Daisy Vet SRL

 ⇒ S.C. Miuța SRL

 ⇒ S.C. Crocovet SRL

 ⇒ S.C. My Sweet Vet SRL

Ca absolvent poți urma cursurile universitare de specialitate la:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

De ce să devii Tehnician în Activități Economice?

Tehnician în activităţi economice este o calificare ce îmbină activităţi complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, promovează misiunea şi valorile firmei. Tehnicianul în activităţi economice poate întocmi, utiliza şi analiza documente şi informaţii financiar – contabile, înregistra evenimente şi tranzacţii din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate.

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează:

 ⇒ Să organizezi contabilitatea unei firme;

 ⇒ Să utilizezi programe informatice de contabilitate;

 ⇒ Să întocmești situații financiare și statistice;

 ⇒ Să utilizezi bilanțul contabil pentru informarea, analiza și previzionarea activităților prin calculul pricipalilor indicatori economico-financiari;

 ⇒ Să identifici cele mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea activității unei firme;

 ⇒ Să realizezi oferte de mărfuri conform nevoilor și cerințelor consumatorilor;

 ⇒ Să cunoști marketingul afacerii;

 ⇒ Să comunici eficient cu clienții;

 ⇒ Să stăpânești tehnici de negociere în afaceri;

 ⇒ Să-ți dezvolți abilitățile antreprenoriale.

După ce ai parcurs această calificare, poți viza una dintre următoarele meserii:

 ⇒ 331102 Agent de schimb, 331301 Calculator devize, 331302 Contabil, 331304 Planificator, 331305 Revizor gestiune, 331306 Contabil bugetar, 331309 Referent, 331401 Referent statistician, 331402 Statistician, 332101 Agent de asigurare, 421111 Operator ghişeu birouri de schimb, 421113Referent operaţii între sedii, 421114Referent casier, 421301Amanetar, 421401 Agent fiscal, 431101 Calculator preţ cost, 431102Funcţionar economic, 431103 Operator devize, 431203 Administrator financiar, 431301 Pontator, 432202 Facturist.

De ce să devii Tehnician în Gastronomie?

Tehnicianul în gastronomie supraveghează şi coordonează desfăşurarea activităţii din bucătărie. Alături de activităţile specifice, Tehnicianul în gastronomie valorifică competenţele cheie de comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţele de utilizare a softurilor specifice şi nu în ultimul rând va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă, de lucru în echipă şi de dezvoltare durabilă.

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal şi/sau prin învăţământul superior.

Ocupaţii COR ce pot fi practicate:

 ⇒ 311933 Tehnolog alimentatie publica

 ⇒ 343405 Inspector calitate producţie culinară

 ⇒ 343403 Bucătar șef

Colegiul nostru încheie parteneriate de practică cu operatori economici, stagiile de practică având un rol important în buna formare a elevilor noștri în meseria pentru care se pregătesc, ea desfășurându-se la cele mai înalte standarde și fiind o reprezentare fidelă a meseriei alese. Pentru specializarea Tehnician în Gastronomie, ca elev, vei lucra în bucătăriile din cadrul diverselor restaurante sau hoteluri, pe care le avem ca parteneri, din grupul City Grill: