Învățământ dual 2023-2024

De ce să devii Mecanic Agricol?

Învățământ Profesional în Sistem dual, parteneri de practică: Titan Machinery, Ipso Agriculture, Agro Concept, Sigma Machinery, cu sprijinul APIMAR.

Benefici:

 ⇒ Bursă de stat în valoare de 200 de lei (finanțare ME) 

Bursă profesională în valoare de 200 de lei (finanțare operatori economici)

Masă + cazare în căminul unității

Condiții de pregătire practică de top

Echipament de protecți

Materiale de studiu

Mecanicul agricol este capabil să execute operaţii de întreţinere şi reparare a tractoarelor şi maşinilor agricole şi să execute lucrări ale solului. Elevii fac practică la sediul partenerului nostru, în domeniul vânzării și întreținerii utilajelor agricole. Stagiile de practică se vor desfășura pe perioada celor trei ani de studiu. Elevii care vor absolvi această școală nu vor mai fi ucenici, ei vor fi mecanici agricoli, iar dupa 3 ani de școală,  vor avea un job asigurat, bine plătit., Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

 ⇒ 723303 – Mecanic agricol

723305 – Ungător- gresor

723309 – Mecanic maşini agricole

834101 – Tractorist

834102 – Combiner agricol

834104 – Mecanic de exploatare în cultura mare

Prezentare Harnaj - Școala profesională în sistem Dual