Manifest pentru apicultura

Creșterea albinelor și recoltarea mierii produsă de către acestea se pot transforma într-o afacere foarte profitabilă, dar și într-o adevarată meserie sau pasiune. Chiar dacă familiile de albine necesită îngrijire și multă implicare, acestea sunt mai ușor de crescut și de înmulțit decât animalele sau păsările de curte. Punerea la punct a unei afaceri în apicultură necesită o investiție relativ modestă, în achiziționarea stupilor, a echipamentului și a mătcilor, dar odată cu prima extragere de miere, apare și profitul.
Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” are tradiție în învățământul apicol, el a fost înfințat în 1971de profesorul Harnaj, o somitate în acest domeniu, președintele Asociației Internaționale a Apicultorilor, pentru o lungă perioadă de timp. Colegiul este situat în apropierea Combinatului Apicol și a Institutului de Cercetări pentru Apicultură.
În ultima perioadă interesul pentru apicultură a crescut și datorită faptului că în acest domeniu se accesează mai ușor fondurile europene, însă o condiție principală este ca cei care doresc să le acceseze să aibă un curs în domeniu sau să fi absolvit o formă de învățământ în domeniul apicol. Practicarea apiculturii și mai ales a celei ecologice modelează comportamente, activitățile se desfășoară în ferma apicolă a Colegiului și la Institutul și Combinatul Apicol. În timpul practicii elevii învață și aplică noțiunile teoretice, își însușesc competențe care îi ajuta apoi să înceapă o afacere în domeniul apicol.
Apicultura se regășește numai la școala profesională, iar elevii sunt susținuți financiar prin intermediul unei burse finanțate de MEN.
Pe platforma Complexului Apicol de la Băneasa functionează, începând din 1971, primul liceu cu profil apicol din lume, actualmente Colegiul Tehnologic “V. Harnaj”. Colegiul este integrat în reteaua liceelor agricole din țară. Menținerea apiculturii printre disciplinele și specializările agricole existente este necesară și justificată de următoarele aspecte:
– în contextul european existent în cadrul agriculturii biologice, ecologice se desprinde o nouă ramură a apiculturii biologice.
– sectorul apicol este susținut și relansat de politicile agricole europene.
– practicarea apiculturii prezintă avantaje economice și are efecte pozitive asupra creșterii și dezvoltării organismului (se desfășoară în mediul natural lipsit de noxe, poluare, se obțin produse naturale, ecologice extrem de căutate în ultima vreme);
– practicând apicultura elevii pot fi mai usor educați să respecte natura, să ocrotească mediul înconjurator și pot fi sprijiniți în realizarea unei afaceri care nu necesita investiții mari;
– se păstrează și se folosește baza materială existentă (ferma apicolă);
– se obțin venituri suplimentare necesare desfășurării activității didactice;
– apicultura este practicată, elevii învață efectiv în stupină, în atelierul apicol, aceasta disciplină este apropiată de structura învățământului european.
– potențialul evolutiv al apiculturii spre un învățământ modern, aplicat conform normelor europene este mai mare decat al disciplinelor teoretice;
– introducerea apiculturii este consecința interesului manifestat de elevi pentru această disciplină, existența Fermei Apicole, a Combinatului Apicol, a Institutului de Cercetări Apicole, a întregii platforme apicole.
Istoria colegiului este legată de biografia profesorului Harnaj, cel care a susținut și înfiintat Liceul Apicol, dar și de Institutul de Cercetări Apicole și Combinatul Apicol, în care elevii desfășoară practică. Harnaj D.Veceslav figurează între anii 1946-1974 ca asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor titular, șef de catedră la Institutul Politehnic București, Institutul de Construcții, Academia Militară Tehnică, Institutul de Mine și Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București. În 1970 obține titlul de doctor în Științe Tehnice. A semnat numeroase brevete și certificate de inovator pe teme tehnice, a fost ales membru al Academiei de Știinte din New York. Pasiunea profesorului Harnaj era apicultura.
Între anii 1957-1983 a fost președintele Asociației Crescătorilor de Albine. La inițiativa sa s-au creat filiale ale asociației în toate județele țării, precum și Complexul Apicol Băneasa. În 1965 la Congresul Jubiliar al Apimondiei ținut în București este ales presedinte al Apimondiei. Ca o recunoaștere a meritelor excepționale este reales ca președinte al organizației Internaționale de cinci ori. Pentru a putea fi reales statutul Apimondiei a fost modificat. În 1987 este ales președinte al Academiei Mondiale de Științe Apicole cu sediul în București. Apicultura cunoaște o dezvoltare fără precedent grație pasiunii, muncii și inteligenței omului și savantului Veceslav Harnaj.
Pe platforma Apicolă din Cartierul Băneasa se află cele două clădiri ale liceului, în vecinătatea Institutului de Cercetări Apicole și a Combinatului Apicol.
Cele două prestigioase instituții s-au simțit solidare cu destinul primei școli de apicultură din România, colaborând la dezvoltarea ei. Deoarece nu toți elevii școlarizați locuiesc în oraș, pot fi cazați în perioada anului școlar în cladirea internat, cu o capacitate de 200 locuri, clădire aflată în incinta liceului..
Primul Liceu Apicol din lume și unicul din țară a pregătit specialiști în apicultură și apoi în alte specializări agricole cu sprijinul Combinatului Apicol și Institutului de Cercetări și Producție Apicolă aflate pe Platforma Apicolă Băneasa.
Colegiul Tehnologic “V. Harnaj” dispune de spații corespunzătoare pentru studiu și instruire, elevii participă la lucrările efectuate în ferma Colegiului, în stupină, în clinica veterinară, în centrele de practică.
O bună parte din absolvenții colegiului frecventează sau au absolvit facultățile de profil agricol, medicină veterinară sau facultăți cu profil economic.
Pregatirea practică a elevilor, integrarea lor în agricultura privată și în economia de piață, solicită conducerea liceului, profesorii-ingineri, la o permanentă colaborare, documentare, perfecționare, cointeresarea unităților cu profil agricol în sprijinirea teoretică și practică a liceului și a elevilor, stimularea inițiativei proprii, demararea unei afaceri proprii.

După o pauză de 3 ani, Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, având susținerea Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A. (ICDA) din cadrul Asociației Crescătorilor de Albine din România înființează o clasă cu profil apicol în învățământul profesional de stat, de 28 de locuri, cu durata de 3 ani. Finalitatea studiilor este reprezentată de obținerea unei calificări profesionale certificate ( Nivel 3 – Apicultor-Sericicultor – Anexa 3 la OMENCȘ Nr. 3684/2015), recunoscută la nivel național și european.
Perioada de înscriere:
Etapa I: 24-26 iunie 2019
Etapa II: 22-24 iulie 2019

Contact:
⦁ B-dul Ficusului, nr 20-26, sector 1, București
⦁ Telefon: ⦁ 021/2327165 , 0722295229
grup_scolar_agricol_harnaj@yahoo.com
Mijloace de transport:
⦁ Stația Horia Măcelariu – 205, 261, 335
⦁ Stația Piața Băneasa / Apicola – 301,112, 605