Misiunea colegiului Harnaj

Școala este un cadru complex, un sistem într-o continuă transformare și interacțiune cu mediul socio-economic, în care toata lumea învață. Tot ceea ce vom face urmărește ca școala să fie capabilă să înarmeze elevul cu experiențele și cunoștiințele necesare împlinirii sale în plan profesional, dar și personal.
În primul rând, trebuie asigurată o instruire serioasă a elevilor, ținând seama de cerințele societății actuale: spirit practic, spirit întreprinzător, capacitatea de a-și asuma riscuri și responsabilități. În societatea actuală este absolut necesar să știi ce să faci în fața situațiilor problematice care apar la interacțiunea cetățeanului cu mediul natural, social și economic.
Vom urmări crearea unui cadru în care fiecare elev să-și poată manifesta interesele și aptitudinile în care să fie promovat spiritul de inițiativă, imaginația, creativitatea, spiritul de competiție, dar și aptitudinile absolut necesare lucrului în echipă.
Școala trebuie să răspundă nevoii de informare și comunicare a elevilor și profesorilor, devenind o interfață sigură și dinamică, în măsură să asigure dezvoltarea profesională și accesul la tot ceea ce înseamnă nou.